Thuốc giả Salonpas Gel

Căn cứ vào các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam; Căn cứ Công văn số 7259/QLD-CL ngày 28/7/2022 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thuốc giả Salonpas Gel; Sở Y tế thông báo thông tin về thuốc giả trên nhãn ghi: "SALONPAS GEL Net Weight 50g, Product: PT HISAMITSU PHARMA INDONESIA Sidoarjo, Indonesia, No. Reg: POM QL. 031 700 081"
Có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau:
  1. Các thông tin về nhãn:
  Sản phẩm giả Thuốc do Công ty TNHH Dược
phẩm Hisamitsu Việt Nam sản
xuất
1. Thông tin trên nhãn hộp, nhãn lọ Bằng tiếng Anh ghi "SALONPAS GEL Net Weight 50g" Bằng tiếng Việt ghi "SALONPAS GEL Khối lượng tịnh 30g"
2. Hình ảnh logo thuốc Biểu tượng hình người không có
khoảng trống vị trí khuỷu tay
Biểu tượng hình người có khoảng
trống vị trí khuỷu tay
3. Quy cách Tuýp 50g Tuýp 30g và Tuýp 15g
4. Thông tin
liều dùng
"...no more than 34 times a day..." "...không quá 3-4 lần trong ngày..."
5. Giấy phép
đăng ký lưu
hành
Không có số giấy phép đăng ký lưu hành. Trên nhãn chỉ thể hiện: "No. Reg: POM QL. 031 700 081" VD-12687-10
6. Số lô - NSX - HSD Trên vỏ hộp chỉ có hạn dùng in
phía dưới mã QR
Đủ thông tin số lô - ngày sản xuất
- hạn dùng
7. Thông tin
nhà sản xuất
Product: PT HISAMITSU
PHARMA INDONESIA Sidoarjo, Indonesia
License: HISAMITSU
PHARMACEUTICAL CO., INC., JAPAN
Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam
 
14-15, Đường 2A, Khu công
nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam
c) Hình ảnh so sánh các sản phẩm:

Tác giả bài viết: Ds. Hồ Thị Cúc

Nguồn tin: canhgiacduoc.org.vn