Thông tin thuốc ZORAMO

Thônng tin thuốc ZORAMO (Amoxicilin 250mg + Cloxacilin 250mg)

Tác giả bài viết: Ds Võ Thị Trâm

Nguồn tin: Đơn hướng dẫn của Nhà sản xuất