Thông tư 15 BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp