Thông tin về các thuốc điều trị tuyến giáp

THÔNG TIN VỀ NHÓM THUỐC ĐIỀU TRỊ TUYẾN GIÁP

Tác giả bài viết: Ds Võ Thị Trâm

Nguồn tin: Dược thư Quốc gia Việt Nam; Đơn hướng dẫn của Nhà sản xuất